Novinky v nabídce

Naše nabídka

Výrobci

Recepty

Jsme na Facebooku

Obchodní podmínky

Úvod

Internetový obchod MIDARO uvádí na český trh vybrané italské a francouzské delikatesy. Díky pečlivému výběru dodavatelů máte 100 % garanci kvality nabízených produktů. Náš sortiment je určen pro milovníky i znalce italské a francouzské kuchyně, dále pro restaurace a specializované obchody.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu zřízeného a provozovaného společností MIDARO, s.r.o., jako prodávajícího. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků – kupujících, tedy spotřebitelů. Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.

Údaje o provozovateli

Internetový obchod provozuje MIDARO s.r.o., Severní předměstí 2540E, 323 00 PLZEŇ, IČ:/DIČ: CZ26388936

Způsoby objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Každý zákazník má možnost volby optimálního způsobu objednávky:

Odeslaná objednávka je brána jako závazná a kupující jejím odesláním souhlasí s obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky kupující dostane její potvrzení emailem, tím dochází k uzavření kupní smlouvy. Do tohoto potvrzení je možné objednávku kdykoliv zrušit. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Pozn: Některé produkty, které se nacházejí v e-shopu, nelze přidat do objednávkového formuláře. Převážně se jedná o čerstvé potraviny, které vzhledem ke své povaze lze zakoupit pouze v kamenném obchodě.

Ceny zboží

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Uvedené ceny na objednávce jsou pevné s platností ke dni odeslání objednávky.

Dodací podmínky

Většina zakázek je vyřizována neprodleně po odeslání zprávy potvrzující doručení objednávky, přičemž zboží skladem je expedováno nejpozději do 5 pracovních dní.

V případě, že dodavatel nebude moci z různých důvodů dobu expedice dodržet, bude odpovědný pracovník kontaktovat kupujícího s cílem informovat ho o reálném termínu expedice zakázky.

Způsob a cena doručení

Každý zákazník má možnost volby pro něj optimálního způsobu dodání. Všechny možnosti se zobrazují ve formulářích objednávek, kde pouhým označením je proveden výběr způsobu dodání.

Platby za zboží

Každý zákazník má několik možností způsobu úhrady za dodané zboží:

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu  kupní smlouvě. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou.

Právo na vrácení peněz – odstoupení od smlouvy

(Dle zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník – hlava pátá „Spotřebitelské smlouvy")
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím našeho e-shopu máte právo na vrácení zboží, a to do 14 dnů od doručení objednávky. Takto vrácené zboží musí být zasláno na náklady kupujícího, na adresu prodávajícího a v neporušeném původním balení (tak jak bylo doručeno), s daňovým dokladem a bankovním spojením na kupujícího. Pokud zboží bylo dodáno prodávajícímu nepoškozené a ve shodě s údaji uvedenými na daňovém dokladu, převede prodávající částku odpovídající kupní ceně za vrácené zboží v nejkratším možném termínu na sdělený účet kupujícího.

Postup při vracení zboží:

Reklamace a přebírání zboží od přepravce

Reklamace jsou řešeny ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele).

Prosíme, věnujte maximální pozornost při přebírání zboží od České pošty či jiné přepravní společnosti. Jestliže má balíček jakékoliv známky poškození, tak jej nepřebírejte.

Budeme vás co nejdříve kontaktovat ohledně nového doručení objednávky.

Jestliže až po rozbalení zjistíte, že je zaslané zboží vadné, nekompletní, neodpovídá obsahu objednávky či je poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na: obchod@midaro.cz

Trvanlivost výrobků je individuální. U potravinářských produktů je vždy datum spotřeby nebo minimální trvanlivosti uvedeno na obalu.

Před odesláním reklamovaného zboží na naši adresu vám doporučujeme nás nejdříve kontaktovat telefonicky. Reklamované zboží doporučujeme odesílat v balení, ve kterém bylo doručeno. Můžete tak předejít případnému mechanickému poškození při dopravě, za které neneseme odpovědnost. Pro uznání reklamace je nutné odeslat daňový doklad, popis závady a produkt v originálním balení, se všemi součástmi (korek, krabičky, visačky, apod.). Dále zašlete i vaše bankovní spojení pro případ vrácení peněz.

Nemůžeme uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním.

Ochrana osobních dat

Všechna osobní data z registrace, objednávek či vzájemné komunikace se zákazníkem jsou brána jako diskrétní a jsou chráněna před zneužitím. Nebudou sdělována třetím osobám kromě těch, které je potřebují pro doručení objednávky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Tato osobní data je možné na požádání odstranit z naší databáze, a to do jednoho týdne od podání žádosti.

Odpovědnost za škody

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Závěrečné ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně obchodního zákoníku (kupující je podnikatel) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Nejprodávanější zboží